Nuttige links

Omdat goed doorverwijzen zo belangrijk is

Ouders die een kindje verliezen hebben veel baat bij een goede nabespreking en opvolging. Probeer dit dan ook zo concreet mogelijk met hen te plannen. 

Stel altijd expliciet de opvolging door een vroedvrouw aan huis voor, ook al is er geen kind om mee naar huis te nemen. Het kan zinvol zijn op zoek te gaan naar vroedvrouwen die ervaring hebben met doodgeboorte of zwangerschapsafbreking en nauw met hen samen te werken. Op de website van de VBOV kan je een vroedvrouw in de buurt zoeken. 

Allicht heb je ook iets aan de volgende organisaties: 

 • Het Berrefonds - een houvast voor (groot)ouders, familie en vrienden op het moment dat hen het ondenkbare overkomt: het verlies van een kind
 • Met Lege Handen - een zelfhulpgroep van en voor ouders van een overleden baby
 • Boven de wolken - gratis professionele fotosessies aan voor sterrenouders bij het verlies van hun baby
 • Fara - een vzw die zwangerschapskeuzes bespreekbaar maakt
 • Cozapo - Contactgroep zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek
 • Loss app - een app die ouders en anderen versterkt na het verlies van een baby door een miskraam, tijdens de zwangerschap, een zwangerschapsafbreking, rondom de geboorte of kort daarna.
 • De watermethode - informatie over en foto's van de watermethode
 • Steunpunt Nova (NL) - Landelijk Steunpunt (NL) voor ouders die hun baby verliezen
 • Stille Levens (NL) - kenniscentrum babysterfte 
 • Altijd Wij - portaalwebsite dat het gratis aanbod bundelt van allerlei organisaties die elk op hun manier proberen te helpen na het verlies van een kind
 • OVOK - zelfhulpgroep 'Ouders Van een Overleden Kind'